ĐẦU CONE VÀNG, ĐẦU TUÝP CHO MICROPIPETTE

Giá sản phẩm: Liên hệ

Xuất xứ: Aptaca-Ý

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Mã hàng Dung tích. uL Màu Đóng gói Dùng cho hãng
1001/E             MicroTips           Đầu cone xanh 100-1000ul, Aptaca Xanh 1000 cái/gói GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
1001/E/SG           MicroTips         Đầu cone xanh 100-1000ul, Aptaca Xanh 5 cái/gói – tiệt trùng GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
4001/E                 MicroTips                   Hộp đầu cone xanh      100-1000ul, Aptaca Xanh Hộp 96 cái GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
4001/E/SG                MicroTips                   Hộp đầu cone xanh      100-1000ul, Aptaca Xanh Hộp 96 cái – tiệt trùng GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
1601            MicroTips         Đầu cone xanh 100-1000ul, Aptaca Xanh Refill GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
1202/E            MicroTips         Đầu cone vàng 5-200ul, Aptaca Vàng 1000 cái/gói GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
1202/E/SG               MicroTips           Đầu cone vàng 5-200ul, Aptaca Vàng 5 cái/gói – tiệt trùng GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
4202/E              MicroTips                  Hộp đầu cone vàng        5-200ul, Aptaca Vàng Hộp 96 cái GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
4202/E/SG               MicroTips                  Hộp đầu cone vàng        5-200ul, Aptaca Vàng Hộp 96 cái – tiệt trùng GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
1602                  MicroTips            Đầu cone vàng 5-200ul, Aptaca Vàng Refill GILSON® – BIOHIT® – SOCOREX® – BRAND® – NICHIRYO®
1001/G            MicroTips         Đầu cone xanh 100-1000ul, Aptaca Xanh 1000 cái/gói EPPENDORF® – SOCOREX® – HTL® – NICHIRYO®
1001/G/SG            MicroTips         Đầu cone xanh 100-1000ul, Aptaca Xanh 5 cái/gói – tiệt trùng EPPENDORF® – SOCOREX® – HTL® – NICHIRYO®
4001/G              MicroTips                   Hộp đầu cone xanh        100-1000ul, Aptaca Xanh Hộp 96 cái EPPENDORF® – SOCOREX® – HTL® – NICHIRYO®
4001/G/SG              MicroTips                   Hộp đầu cone xanh        100-1000ul, Aptaca Xanh Hộp 96 cái – tiệt trùng EPPENDORF® – SOCOREX® – HTL® – NICHIRYO®
1801            MicroTips         Đầu cone xanh 100-1000ul, Aptaca Xanh Refill EPPENDORF® – SOCOREX® – HTL® – NICHIRYO®