Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật ANATECH chuyên cung cấp các thiết bị, dụng cụ, hóa chất…cho các phòng kiểm nghiệm thực phẩm, nước giải khát, dược phẩm, y tế, phòng phân tích thức ăn chăn nuôi, các trung tâm, viện nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức kiểm nghiệm của …

Xem chi tiết

Unisensor - Bỉ Xem tất cả

FoodLab - Ý Xem tất cả

Interscience - Pháp Xem tất cả

Hettich - Đức Xem tất cả

Labthink - TQ Xem tất cả

Labtron - Anh Xem tất cả

FBF - Ý Xem tất cả

Memmert - Đức Xem tất cả

Atago – Nhật Xem tất cả

Aptaca - Ý Xem tất cả

Quantek Instruments- Mỹ Xem tất cả

Marienfeld - Đức Xem tất cả

Biologix - Mỹ Xem tất cả

Hirschmann - Đức Xem tất cả

Pyrex - Mỹ Xem tất cả

X RITE – MỸ Xem tất cả