Tin tức

Extenso - APP075

EXTENSO là giải pháp phân tích nhanh chóng, dễ dàng và tự động mà ngành công nghiệp sữa cần để phát hiện phạm vi rộng nhất của các chất nhiễm trong sữa gồm: Thuốc kháng sinh, Độc tố nấm mốc và các chất tạp nhiễm khác. Thời gian phân tích ngắn và cung cấp giao diện xử lý dữ liệu đơn giản. Các nhóm chính được kiểm tra bằng EXTENSO chẳng hạn như ß-lactam, tetracycline, aminoglycoside, lincosamide, macrolide, (fluoro) quinolone, sulfonamid, chloramphenicol, colistin, melamine và aflatoxin M1.

DipSensor - KIT900 - 100

DipSensor kiểm tra nhanh beta-lactams (bao gồm cefalexin) và tetracyclines trong sữa. Cho kết quả trong 06 phút.
return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call