HỘP ĐẦU CONE VÀNG, ĐẦU TUÝP CHO MICROPIPETTE

Giá sản phẩm:
Liên hệ

Xuất xứ: Aptaca-Ý

Available in non sterile bags of 1,000 pieces, in sterile bags of 5 pieces, in racks with lid of 96 pieces (sterile and non sterile) and in refill racks of 96 pieces. Material: polypropylene. Autoclavable.

Thông số kỹ thuật
Mã hàng Dung tích uL SUPPLIED Thích hợp cho các hãng
1001/E Hộp đầu cone xanh, đầu tuýp cho Micropipette 100-1000ul, Aptaca 1000 cái GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
1001/E/SG Hộp đầu cone xanh, đầu tuýp cho Micropipette 100-1000ul, Aptaca 5 cái - Tiệt trùng GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
4001/E Hộp đầu cone xanh, đầu tuýp cho Micropipette 100-1000ul, Aptaca Rack GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
4001/E/SG Hộp đầu cone xanh, đầu tuýp cho Micropipette 100-1000ul, Aptaca Rack - Tiệt trùng GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
1601 Hộp đầu cone xanh, đầu tuýp cho Micropipette 100-1000ul, Aptaca Refill GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
1202/E Hộp đầu cone vàng, đầu tuýp cho Micropipette 5-200ul, Aptaca 1000 cái GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
1202/E/SG Hộp đầu cone vàng, đầu tuýp cho Micropipette 5-200ul, Aptaca 5 cái - Tiệt trùng GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
4202/E Hộp đầu cone vàng, đầu tuýp cho Micropipette 5-200ul, Aptaca Rack GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
4202/E/SG Hộp đầu cone vàng, đầu tuýp cho Micropipette 5-200ul, Aptaca Rack - Tiệt trùng GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
1602 Hộp đầu cone vàng, đầu tuýp cho Micropipette 5-200ul, Aptaca Refill GILSON® - BIOHIT® - SOCOREX® - BRAND® - NICHIRYO®
return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call