Mã SP: 1104

NSX: Aptaca – Ý

Bình nhựa có van 5lit HDPE

Code: 11041

Bình nhựa có van 10lit HDPE

Code: 11042

Bình nhựa có van 25lit HDPE

Code: 11045

Bình nhựa có van 50lit HDPE

Code: 11046