Xuất xứ: Aptaca-Ý

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Mã hàng Mô tả
10351   Ống ly tâm nhựa 50ml, Ø 30 x 115 mm, không tiệt trùng
10351/SG   Ống ly tâm nhựa 50ml, Ø 30 x 115 mm,tiệt trùng
10351/SG/CS   Ống ly tâm nhựa 50ml ,Ø 30 x 115 mm,tiệt trùng từng cái trong bọc


Ống ly tâm nhựa Polypropylene, chia vạch có chân đứng. Ø 30 x 115 mm. Khử trùng

Mã hàng Mô tả
20351   Ống ly tâm nhựa 50ml, có chân đứng, Ø 30 x 115 mm, không tiệt trùng
20351/SG   Ống ly tâm nhựa 50ml, có chân đứng, Ø 30 x 115 mm, tiệt trùng
20351/SG/CS   Ống ly tâm nhựa 50ml, có chân đứng, Ø 30 x 115 mm tiệt trùng từng cái trong bọ


Ống ly tâm Polypropylene, chia vạch với nắp vặn đảm bảo. Ø 17 x 120 mm – RCF= 5,000g. Khử trùng

Mã hàng Mô tả
10352  Ống ly tâm nhựa 15ml, Ø 17 x 120 mm, không tiệt trùng
10352/SG   Ống ly tâm nhựa 15ml, Ø 17 x 120 mm, tiệt trùng
10352/SG/CS   Ống ly tâm nhựa 15ml, Ø 17 x 120 mm, tiệt trùng từng cái trong bọc