Trisensor – Test nhanh Betalactams, Sulfonamides và Tetracyclins trong Sữa  

Code: KIT035
Hãng sản xuất: Unisensor – Bỉ

– TRISENSOR là test nhanh dạng dipstick dùng phát hiện nhanh các mẫu sữa bị nhiễm phân tử Betalactams, Tetracyclines và Sulfonamides.

– Thời gian cho kết quả 06 phút

Bộ kit cung cấp bao gồm:

  • 12 ống, mỗi ống chứa 08 test nhanh dạng dipstick
    và một dãy 08 giếng hóa chất dạng khô. (96 test / kit)
  • 01 Micropipete thể tích 200 µl
  • 96 đầu tip 200 ul dùng cho micropipette.
  • 01 chai Đối chứng âm
  • 01 đối chứng dương
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật

– Tên test kit: Trisensor  Milk MRL 96 tests – KIT035

– Test kit có thể kiểm tra kiểm soát hàng ngày tại xưởng hoặc có thể dùng trong phòng thí nghiệm để phân tích lượng mẫu sữa lớn.
– Loại test này có thể được kiểm tra trực tiếp mà không cần các bước chuẩn bị mẫu như làm sạch và chiết mẫu.
– Đọc kết quả trực tiếp bằng cách so sánh vạch test với vạch CTRL hoặc bằng máy đọc Readsensor