Test kit 4Sensor BSTC

Giá sản phẩm:
Liên hệ

4Sensor BSTC-Test nhanh phát hiện đồng thời Betalactams,Tetracyclines,Streptomycin & Chloramphenicol trong Sữa
Code: KIT060
Hãng sản xuất: Unisensor – Bỉ

- 4SENSOR là test nhanh dạng dipstick dùng phát hiện nhanh các mẫu sữa bị nhiễm Betalactams, Tetracy- clines, Streptomycin và Chloramphenicol.
- Test kit có thể kiểm tra kiểm soát hàng ngày tại xưởng hoặc có thể dùng trong phòng thí nghiệm để phân tích lượng mẫu sữa lớn. Loại test này có thể được kiểm tra trực tiếp mà không cần các bước chuẩn bị mẫu như làm sạch và chiết mẫu.
- Cho kết quả trong 10 phút

Bộ kit cung cấp bao gồm:

12 ống, mỗi ống chứa 08 test nhanh dạng dipstick
và một dãy 08 giếng hóa chất dạng khô. (96 test / kit)

01 Micropipete thể tích 200 µl

96 đầu tip 200 ul dùng cho micropipette.

01 chai Đối chứng âm

01 đối chứng dương

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

https://www.youtube.com/watch?v=40iYMvv_9kA

- Tên test kit: 4Sensor BSTC Milk MRL 96 tests – KIT060
- Test kit có thể kiểm tra kiểm soát hàng ngày tại xưởng hoặc có thể dùng trong phòng thí nghiệm để phân tích lượng mẫu sữa lớn.
- Loại test này có thể được kiểm tra trực tiếp mà không cần các bước chuẩn bị mẫu như làm sạch và chiết mẫu.
Đọc kết quả trực tiếp bằng cách so sánh vạch test với vạch CTRL hoặc bằng máy đọc Readsensor

return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call