Mã SP: 9100
NSX: Hirschmann – Đức
Ống mao quản không heparinized 75µl, 100ống/lọ
Code:9100175
Ống mao quản tráng heparinized 75µl, 100ống/lọ
Code: 9100275