Mã SP: N/A
NSX: Hirschmann – Đức
Ống hút pasteur 150mm, 250 cái/hộp
Code: 9250101
Ống hút pasteur 230mm, 250 cái/hộp
Code: 9260101