Xuất xứ: Pyrex-Mỹ

Đặt biệt ống đong thủy tinh chia độ kép  (2 dãy số: đọc xuôi trên xuống và đọc ngược dưới đáy lên), giúp đọc thể tích và xác định biến đổi thể tích dễ dàng khi thao tác.

Có giấy C/Q đi kèm hoặc có thể lấy trực tiếp trên website của Pyrex dựa vào Cat.No và Lot No