MÁY PHA LOÃNG THEO TRỌNG LƯỢNG DILUFLOW

Giá sản phẩm: Liên hệ

Model: DILUFLOW
Nhà sản xuất: Interscience – Pháp
Máy pha loãng theo trọng lượng
Loại đơn bơm
Model: DiluFlow® single pump
Loại hai bơm
Model: DiluFlow® double pump