Model: SCAN 100
Hãng sản xuất: Interscience – Pháp