Model: MASTER-3M

Nhà sản xuất: Atago – Nhật Bản

MASTER-3M là mô hình tầm cao (phạm vi đo Brix 58,0-90,0%) của MASTER-M / MASTER-PM. MASTER-3M là model cải tiến cho model truyền thống N-3E.

MASTER-3M được làm bằng kim loại, và các MASTER-3PM là nhựa. Các thông số kỹ thuật đều giống hệt nhau. Đối với các mẫu mặn và chua, chọn cơ thể bằng nhựa, MASTER-3PM.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

  • Mã 2333
  • Quy mô đo Brix
  • Phạm vi đo Brix : 58.0 to 90.0%
  • Độ chia nhỏ nhất Brix : 0.2%
  • Kích thước và khối lượng 3.2×3.4× 16.8cm, 130g
  • Phiến kính để lấy khối lượng nhỏ: RE-2311-58M