MÁY ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

Model: ES-421 

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

– Khoảng đo: 0.00 – 10.0% (g/100g) nồng độ muối

– Chỉ thị nhỏ nhất: 0.01% trong khoảng đo 0.00 – 2.99% và 0.1% trong khoảng đo 3.0 – 10.0%

– Độ chính xác: ±0.05% (nồng độ muối từ 0.00 – 1.00%)

± <5% (nồng độ muối từ 1.00 – 10.0%)

– Tự động bù trừ nhiệt độ trong khỏang từ 100C đến 400C

– Điện: 1 pin 9V. Kích thước: rộntg 17 x sâu 9 x cao 4 cm

– Trọng lượng: 300 gam

Cung cấp bao gồm:

+ Máy đo độ mặn điện tử hiện số model ES-421

+ Hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật

 

– Khoảng đo: 0.00 – 10.0% (g/100g) nồng độ muối

– Chỉ thị nhỏ nhất: 0.01% trong khoảng đo 0.00 – 2.99% và 0.1% trong khoảng đo 3.0 – 10.0%

– Độ chính xác: ±0.05% (nồng độ muối từ 0.00 – 1.00%)

± <5% (nồng độ muối từ 1.00 – 10.0%)

– Tự động bù trừ nhiệt độ trong khỏang từ 100C đến 400C

– Điện: 1 pin 9V. Kích thước: rộntg 17 x sâu 9 x cao 4 cm

– Trọng lượng: 300 gam

Cung cấp bao gồm:

+ Máy đo độ mặn điện tử hiện số model ES-421

+ Hướng dẫn sử dụng

Đo độ mặn trong thực phẩm