Xuất xứ: Marienfeld-Đức

  • Thủy tinh soda lime glass of 3. hydrolytic
  • Không chứa cadmium and lead (chì)
  • Đáy và nắp rất phẳng, độ dày đồng nhất, giảm thiểu biến dạng quang học
  • Tiệt trùng lên đến 135 °C
  • Sử dụng đa chức năng

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Cat. No. Ø nắp ngoài. x Chiều cao phần đáy Đóng gói Xuất xứ
3400300  Đĩa petri thủy tinh 60 x 15 mm 144 Marienfeld-Đức
3400600  Đĩa petri thủy tinh 80 x 15 mm 144 Marienfeld-Đức
3400800  Đĩa petri thủy tinh 90 x 15 mm 72 Marienfeld-Đức
3401000  Đĩa petri thủy tinh 100 x 15 mm 72 Marienfeld-Đức
3401100  Đĩa petri thủy tinh 100 x 20 mm 72 Marienfeld-Đức
3401200  Đĩa petri thủy tinh 120 x 20 mm 72 Marienfeld-Đức
3401300  Đĩa petri thủy tinh 150 x 25 mm 72 Marienfeld-Đức
3401500  Đĩa petri thủy tinh 180 x 30 mm 6 Marienfeld-Đức
3401600  Đĩa petri thủy tinh 200 x 30 mm 6 Marienfeld-Đức