Xuất xứ: Pyrex-Mỹ

Đặt biệt cốc thủy tinh chia độ kép  (2 dãy số: đọc xuôi trên xuống và đọc ngược dưới đáy lên), giúp đọc thể tích và xác định biến đổi thể tích dễ dàng khi thao tác.

Khả năng chịu shock nhiệt và độ bền cơ học cao nhờ làm bằng thủy tinh borosilicate và độ dày đồng nhất.

Có giấy C/Q đi kèm hoặc có thể lấy trực tiếp trên website của Pyrex dựa vào Cat.No và Lot No.