Xuất xứ: Marienfeld-Đức

 

Thông số kỹ thuật

Dark line – without clamps:

Cat. No Độ sâu của buồng Unit
0640010 Neubauer-improved 0,1 mm 1
0640110 Neubauer 0,1 mm 1
0640210 Buerker 0,1 mm 1
0640310 Buerker-Tuerk 0,1 mm 1
0640410 Fuchs-Rosenthal 0,2 mm 1
0640510 Nageotte 0,5 mm 1
0640610 Malassez 0,2 mm 1
0640710 Thoma 0,1 mm 1
0640810 Thoma neu 0,1 mm 1

Bright line – without clamps:

Cat. No. Độ sâu của buồng Unit
0640030 Neubauer-improved 0,1 mm 1
0640130 Neubauer 0,1 mm 1
0640230 Buerker 0,1 mm 1
0640330 Buerker-Tuerk 0,1 mm 1
0640430 Fuchs-Rosenthal 0,2 mm 1
0640530 Nageotte 0,5 mm 1
0640630 Malassez 0,2 mm 1
0640730 Thoma 0,1 mm 1
0640830 Thoma neu 0,1 mm 1

Dark line – without clamps:

Cat. No. Độ sâu của buồng Unit
0610010 Neubauer-improved 0,1 mm 1
0610110 Neubauer 0,1 mm 1
0610210 Buerker 0,1 mm 1
0610310 Buerker-Tuerk 0,1 mm 1
0610410 Fuchs-Rosenthal 0,2 mm 1
0610510 Nageotte 0,5 mm 1
0610610 Malassez 0,2 mm 1
0610710 Thoma 0,1 mm 1

Bright line – without clamps: 

Cat. No. Độ sâu của buồng Unit
0610030 Neubauer-improved 0,1 mm 1
0610130 Neubauer 0,1 mm 1
0610230 Buerker 0,1 mm 1
0610330 Buerker-Tuerk 0,1 mm 1
0610430 Fuchs-Rosenthal 0,2 mm 1