Mã SP: 1230

NSX: Aptaca – Ý

Bình định mức nhựa 25ml

Code: 12301

Bình định mức nhựa 50ml

Code: 12302

Bình định mức nhựa 100ml

Code: 12303

Bình định mức nhựa 250ml

Code: 12304

Bình định mức nhựa 500ml

Code: 12305

Bình định mức nhựa 1000ml

Code: 12306