4MycoSensor  Quanti 

Code: KIT056

Hãng sản xuất: Unisensor – Bỉ

  • 4MycoSensor là test nhanh dạng dipstick dùng phát hiện và định lượng đồng thời Aflatoxine B1, T2, Deoxynivalenol và  Zearalenone trong ngũ cốc.
  • Cho kết quả trong 20 phút
  • Sử dụng Readsensor cho phép định lượng chính xác nồng độ