KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN/NHIỆT ĐỘ PAL-Fish Tank

Giá sản phẩm: Liên hệ

KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN/NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Model: PAL-Fish Tank 

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

– Khoảng đo độ mặn: 0.0 … 45.0 0/00. Độ phân giải: 0.10/00. Độ chính xác: ±20/00

– Khoảng đo nhiệt độ: 5.0 … 1000C. Độ phân giải: 0.10C. Độ chính xác:±10C

– Nhiệt độ mẫu đo: 5.0 … 1000C

– Tự động bù trừ nhiệt độ (ATC)

– Thể tích mẫu đo: 0.6ml

– Thời gian đo: 3 giây/mẫu

– Cấp bảo vệ: IP65, chống bụi, chống nước tạm thời

– Kích thước: 5.5 x 3.1 x 10.9 cm

– Trọng lượng: 100 gam.

– Pin: 2 pin x AAA

Cung cấp bao gồm:

+ Khúc xạ kế đô độ mặn/Nhiệt độ điện tử hiện sốchuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản model PAL-Fish Tank

+ Hộp đựng, 2 pin và hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật

– Khoảng đo độ mặn: 0.0 … 45.0 0/00. Độ phân giải: 0.10/00. Độ chính xác: ±20/00

– Khoảng đo nhiệt độ: 5.0 … 1000C. Độ phân giải: 0.10C. Độ chính xác:±10C

– Nhiệt độ mẫu đo: 5.0 … 1000C

– Tự động bù trừ nhiệt độ (ATC)

– Thể tích mẫu đo: 0.6ml

– Thời gian đo: 3 giây/mẫu

– Cấp bảo vệ: IP65, chống bụi, chống nước tạm thời

– Kích thước: 5.5 x 3.1 x 10.9 cm

– Trọng lượng: 100 gam.

– Pin: 2 pin x AAA

Cung cấp bao gồm:

+ Khúc xạ kế đô độ mặn/Nhiệt độ điện tử hiện sốchuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản model PAL-Fish Tank

+ Hộp đựng, 2 pin và hướng dẫn sử dụng

CHUYÊN DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN