KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

Model : PAL-03S 

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

– Khoảng đo độ mặn: 0.0 … 28.0%

– Khoảng đo nhiệt độ: 10.0 … 40.00C (Tự động bù trừ nhiệt độ)

– Độ phân giải: 0.1%, 0.10C

– Độ chính xác: ±0.2%, ±10C

– Đáp ứng tiêu chuẩn CE

– Kích thước: 5.5 x 3.1 x 10.9 cm

– Trọng lượng: 100 gam

– Pin: 2 pin x AAA

Cung cấp bao gồm:

+ Khúc xạ kế đô độ ngọt điện tử hiện số model PAL-03S

+ Pin và hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật

 

– Khoảng đo độ mặn: 0.0 … 28.0%

– Khoảng đo nhiệt độ: 10.0 … 40.00C (Tự động bù trừ nhiệt độ)

– Độ phân giải: 0.1%, 0.10C

– Độ chính xác: ±0.2%, ±10C

– Đáp ứng tiêu chuẩn CE

– Kích thước: 5.5 x 3.1 x 10.9 cm

– Trọng lượng: 100 gam

– Pin: 2 pin x AAA

Cung cấp bao gồm:

+ Khúc xạ kế đô độ ngọt điện tử hiện số model PAL-03S

+ Pin và hướng dẫn sử dụng

Đo độ mặn cầm tay