Model: MASTER-4M

Nhà sản xuất: Atago – Nhật Bản

MASTER-4M có dải đo giữa MASTER-2M / 2PM và MASTER-3M / 3PM (phạm vi đo Brix 45,0-82,0%). MASTER-4M là model cải tiến của các mô hình thông thường, N-4E.
MASTER-4M được làm bằng kim loại, và các MASTER-4PM là nhựa. Các thông số kỹ thuật đều giống hệt nhau. Đối với các mẫu mặn và chua, chọn cơ thể bằng nhựa, MASTER-4PM.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

  • Mã : 2343
  • Đo : Brix
  • Phạm vi đo Brix : 45.0 to 82.0%
  • Độ chia nhỏ nhất Brix : 0.2%
  • Kích thước và khối lượng: 3.2×3.4× 16.8cm, 130g
  • Tấm phiến lấy những mẫu khối lượng nhỏ: RE-2311-58M