KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN CẦM TAY MASTER

Giá sản phẩm: Liên hệ

KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

Model:

  • Master-S10M  :  Khoảng đo độ mặn từ 0.0…10.0%
  • Master-S10a: Khoảng đo độ mặn từ 0.0…10.0%
  • Master-S28M : Khoảng đo độ mặn từ 0.0…28.0%
  • Master-S28a: Khoảng đo độ mặn từ 0.0…28.0%

 

Thông số kỹ thuật

Model Master-S10M (Code 2473)

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

– Khoảng đo độ mặn: 0.0…10.0%

– Vạch chia nhỏ nhất: 0.1%

– Kích thước: 3.2 x 3.4 x 20.3cm

– Trọng lượng: 105 gam

Cung cấp bao gồm:

+ Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S10M

+ Hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng

Model Master-S10a (Cat. No. 2471)

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

– Khoảng đo độ mặn: 0.0…10.0%

– Vạch chia nhỏ nhất: 0.1%

– Độ chính xác: ±0.2% (10 … 300C)

– Tự động bù trừ nhiệt độ

– Chống vô nước IP65 (ngoại trừ mắt ngắm)

– Kích thước: 3.2 x 3.4 x 20.3cm

– Trọng lượng: 105 gam

Cung cấp bao gồm:

+ Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S10a

+ Hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng

Model Master-S28M (Code 2483)

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

– Khoảng đo độ mặn: 0.0…28.0%

– Vạch chia nhỏ nhất: 0.2%

– Kích thước: 3.3 x 3.3 x 20.4cm

– Trọng lượng: 105 gam

Cung cấp bao gồm:

+ Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S28M

+ Hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng

Model Master-S28a (Cat. No. 2481)

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

– Khoảng đo độ mặn: 0.0…28.0%

– Vạch chia nhỏ nhất: 0.2%

– Độ chính xác: ±0.2% (10 … 300C)

– Tự động bù trừ nhiệt độ

– Chống vô nước IP65 (ngoại trừ mắt ngắm)

– Kích thước: 3.2 x 3.4 x 20.3cm

– Trọng lượng: 105 gam

Cung cấp bao gồm:

+ Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S28a

+ Hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng

Đo độ mặn dạng cầm tay